rsshttps://www.kozivrbovok.sk/Tue, 29 Nov 2022 02:32:56 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Balík pomoci občanom UPSVaR 2022]]>https://www.kozivrbovok.sk//--23-49-balik-pomoci-obcanom-upsvar-2022Thu, 24 Nov 2022 08:32:00 +0100https://www.kozivrbovok.sk//--23-49-balik-pomoci-obcanom-upsvar-2022<![CDATA[Referendum 2023]]>https://www.kozivrbovok.sk//--23-48-referendum-2023Thu, 24 Nov 2022 08:12:00 +0100https://www.kozivrbovok.sk//--23-48-referendum-2023<![CDATA[Voľby do samosprávy obcí]]>https://www.kozivrbovok.sk//--23-44-volby-do-samospravy-obciMon, 15 Aug 2022 08:12:00 +0200https://www.kozivrbovok.sk//--23-44-volby-do-samospravy-obci<![CDATA[Výzva]]>https://www.kozivrbovok.sk//--23-41-vyzvaThu, 05 May 2022 13:00:00 +0200https://www.kozivrbovok.sk//--23-41-vyzva<![CDATA[Verejná vyhláška]]>https://www.kozivrbovok.sk//--23-40-verejna-vyhlaskaThu, 05 May 2022 12:57:00 +0200https://www.kozivrbovok.sk//--23-40-verejna-vyhlaska