SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.kozivrbovok.sk spravuje Obec Kozí Vrbovok je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kozí Vrbovok

Adresa:

Obecný úrad Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok 42
962 41 Bzovík

IČO: 00648159

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Región: Hont
Počet obyvateľov: 158
Rozloha: 534 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1415

Všeobecné informácie: obeckozivrbovok@gmail.com
Podateľňa: podatelna@kozivrbovok.sk
Starosta: Peter Čižmár, e-mail: starosta@kozivrbovok.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@kozivrbovok.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 45 557 22 46

E-mailsekretariat@kozivrbovok.sk

Kompetencie:
Obec Kozí Vrbovok je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kozí Vrbovok je zriadený na Miestnom úrade v: Krupine

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk