SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Pre toto je dôležitý rok 1958 , kedy sa tu založila prvá škola pre 1. až 5. ročník. Na otvorení základnej školy mal zásluhu poslanec ONV vo Zvolene Jozef Ančin. Provizórne priestory na vyučovanie poskytol Miestny národný výbor. V roku 1964 sa začala v rámci akcie "Z" výstavba novej školskej budovy s bytom pre učiteľa.

Na výstavbe pomáhali všetci občania. Nový školský  rok 1967/ 68 sa otvoril už v novej škole predseda MNV Pavol Meľaga ml.

Škola mala veľké zásluhy na rozvoji kultúry v obci. V tomto čase tu učila p. Irena Cesnaková, ktorá nacvičila divadelnú hru Ženský zákon, Nevesta zo žalára a iné. Osvetová beseda začína raz do týždňa premietať celovečerné filmy. Aj v tomto majú zásluhu funkcionári Ján Gonda a Pavel Debnár. Obec bez školy a bez MNV znamenalo určitú stagnáciu čo sa prejavilo aj na celkovom živote občanov.

Prvou riaditeľkou Materskej školy bola Anna Adamovičová. Po roku 1990 začína stagácia, ktorá trvá do roku 1996 , kedy  začína pracovať Miestna ľudová knižnica pod vedením p. Ireny Čižmárovej a od roku 2000 pod vedením p. Janky Gondovej, ktorá ju vedie až dodnes.