•  

Úradná tabuľa

Začaté správne konanie

 19.03.2018

Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 9550/2018/18

Dátum zverejnenia informácie: 16.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek, 1 ks slivka, 1 ks jaseň, 1 ks jabloň, 1 ks tuja na pozemkoch parc. č. 104 registra E KN (104/1 registra C KN), 105 registra E KN (105/1 registra C KN) v k.ú. Kozí Vrbovok,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 14:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: 07:30 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár